Tin tức

Chính sách

Chính sách bảo mật

08/02/2018 Bình luận ()

 Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân


1.     Mục
đích và phạm vi thu thập

            Việc thu
thập dữ liệu chủ yếu trên
Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng
nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin
Sanvanchuyen.vn
cần thành viên cung cấp bắt buộc khi
đăng ký sử dụng dịch vụ và để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng
dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

            Các thành
viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ
dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có
trách nhiệm thông báo kịp thời cho
Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn về những hành vi sử dụng trái phép,
lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có
biện pháp giải quyết phù hợp.

2.     Phạm
vi sử dụng thông tin

Sàn
giao dịch TMĐT
Sanvanchuyen.vn sử dụng thông tin thành viên cung
cấp để:

-       Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

-       Gửi các thông báo về các hoạt động
trao đổi thông tin giữa thành viên và
Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn;

-       Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài
khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

-       Liên lạc và giải quyết với thành
viên trong những trường hợp đặc biệt;

-       Không sử dụng thông tin cá nhân của
thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sanvanchuyen.vn;

-       Trong trường hợp có yêu cầu của pháp
luật:
Sàn
giao dịch TMĐT
Sanvanchuyen.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp
thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện
kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp
luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin
cá nhân của thành viên.

3.     Thời
gian lưu trữ thông tin

-       Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ
được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực
hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được
bảo mật trên máy chủ của Sanvanchuyen.vn.

4.     Địa
chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

·      Công ty Cổ phần Procom Việt Nam

·      Trụ
sở chính: Tòa nhà 247 - 602/45D Điện
Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

·      Email:
Support@Sanvanchuyen.vn

5.     Phương
tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

            Thành viên
có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của
mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu
cầu  Sanvanchuyen.vn
thực hiện việc này.

            Thành viên
có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản
trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Sanvanchuyen.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sanvanchuyen.vn
sẽ xác nhận lại thông tin, phải có
trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại
thông tin.

Email : Support@Sanvanchuyen.vn

6.     Cam
kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

            Thông tin
cá nhân của thành viên trên Sanvanchuyen.vn
được Sanvanchuyen.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin
cá nhân của Sanvanchuyen.vn.
Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có
sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

            Không sử
dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá
nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

            Trong trường
hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá
nhân thành viên, Sanvanchuyen.vn
sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc
cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được
biết.

             Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực
tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu
vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Sanvanchuyen.vn.

            Ban quản lý Sanvanchuyen.vn yêu cầu các cá nhân là thành viên, phải cung cấp
đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email,
số chứng minh nhân dân, điện thoại,. …trong quá trình thực hiện giao dịch trên
Sàn và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý
Sanvanchuyen.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết
mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của
Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.


08/02/2018 Bình luận ()
Bình luận ()