Tin tức

Tin tức

Khi vận chuyển hóa chất thì cần lưu ý những điều gì?

11/02/2017 Bình luận ()

Hóa chất là gì?

Hóa chất là đối tượng nghiên cứu của hóa học. Hóa chất là một dạng của vật chất mà có hợp chất và đặc tính hóa học không đổi. Không thể tách nó ra thành những thành phần nhỏ hơn bằng các phương pháp tách vật lý mà không làm bẻ gãy các liên kết hóa học. Hóa chất có các trạng thái khí, lỏng, rắn và plasma.


Các hóa chất thường được gọi là 'tinh khiết' để phân biệt với hỗn hợp chứa nhiều hóa chất khác nhau. Ví dụ hóa chất thường gặp là nước tinh khiết; nó cùng đặc tính và cùng tỉ số giữa hiđrô với ôxy cho dù nó được lọc từ sông hay tạo ra trong phòng thí nghiệm. Các hóa chất quen biết khác ở dạng tinh khiết là kim cương vàng, muối ăn và đường tinh luyện. Tuy vậy, trong tự nhiên ít khi gặp các hóa chất tinh khiết mà chúng thường ở dạng hóa chất hỗn hợp. Ví dụ, nước từ các nhà máy lọc có chứa một lượng nhỏ natri clorua hòa tan và các hợp chất chứa sắt, canxi và có thể là những hóa chất khác.

Khi vận chuyển hóa chất thì cần lưu ý những điều gì?

+ Khi vận chuyển hóa chất cần có thiết bị vận chuyển như băng tải, băng nâng....bao bì phải đảm bảo kín, chắc chắn và phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Khi vận chuyển hoá chất nguy hiểm phải theo các qui định TCVN 4512:88, các văn bản qui định hiện hành và các qui định trong tiêu chuẩn này.

+ Khi vận chuyển hoá chất nguy hiểm, cơ quan có hàng phải gửi kèm các giấy tờ theo qui định hiện hành, thông báo cho cơ quan tiếp nhận và cơ quan chịu trách nhiệm bốc dỡ.

+ Khi vận chuyển hoá chất nguy hiểm, nhân viên áp tải hoặc người vận chuyển, phải biết rõ tính chất hoá lý của hoá chất, biện pháp đề phòng và cách giải quyết các sự cố. Khi đi theo hàng, nhân viên áp tải hoặc người vận chuyển phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.

+ Bao bì rỗng trước đây đã chứa đựng hoá chất nguy hiểm, chỉ sau khi đã làm sạch cả bên trong và bên ngoài thì khi vận chuyển mới được coi như hàng hoá bình thường, nếu chưa làm sạch, vẫn phải coi như hàng hoá nguy hiểm.

+ Trước khi hàng đến ga, cảng, cơ quan vận chuyển phải thông báo cho cơ quan nhận hàng biết để có kế hoạch tiếp nhận kịp thời.

Xếp dỡ hàng hóa trong quá trình vận chuyển hóa chất thì cần lưu ý những điều gì?

1. Trước khi tiến hành xếp dỡ, người phụ trách xếp, dỡ phải kiểm tra bao bì, nhãn hiệu và trực tiếp điều khiển hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn.
2. Cấm xếp các loại hoá chất có khả nãng phản ứng với nhau, kỵ nhau hoặc cách chữa cháy khác nhau trên cùng một xe, một toa tàu, một xà lan, một thuyền. Các kiện hàng phải xếp khít với nhau, phải chèn lót tránh lãn đổ, xê dịch.
3. Khi xếp dỡ hàng phải theo các qui định TCVN 3147-1990.
Trên đường vận chuyển, nếu bốc dỡ bớt hàng xuống, phần còn lại phải chèn buộc cẩn thận đảm bảo không lăn, đổ xê dịch mới được tiếp tục vận chuyển.
4. Trong quá trình xếp dỡ không được kéo lê, quăng vứt, va chạm làm đổ vỡ. Không được ôm vác hoá chất nguy hiểm vào người. Các bao bì đặt đúng chiều ký hiệu qui định.
5. Kiểm tra thiết bị nâng chuyển bảo đảm an toàn mới được tiến hành xếp dỡ các kiện hàng

11/02/2017 Bình luận ()
Bình luận ()