Tin tức

Hướng dẫn sử dụng

Quy trình thực hiện các giao dịch trên sanvanchuyen.vn

21/11/2016 Bình luận ()

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH

1. Các giao dịch thực hiện trên sàn

- Đăng chuyến đi; (Đăng xe tìm hàng)

- Đăng yêu cầu vận chuyển; (Đăng lô hàng)

- Tìm kiếm chuyến đi cần hàng; (Tìm kiếm xe chở hàng)

- Tìm kiếm nhu cầu vận chuyển; (Tìm kiếm lô hàng)

- Tổ chức đấu thầu vận tải.

2. Các thuật ngữ được sử dụng

- Chủ xe: chỉ các doanh nghiệp (hãng) vận tải tham gia vào sanvanchuyen.vn.

- Chủ hàng: chỉ các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thuê vận chuyển hàng hóa.

- Biểu phí: là các loại phí thuế theo quy định của Hãng vận tải và các cơ quan chức năng.

- Giá cước: là giá được chốt giữa chủ xe và chủ hàng.

- Tuyến đường: được xác định bởi hành trình điểm xuất phát, điểm đến

- Điểm dừng: là địa điểm dừng theo lịch trình trên tuyến đường.

- Vận đơn: là giấy hoặc thư điện tử do chủ xe cung cấp cho chủ hàng. Vận đơn thể hiện điểm xuất phát, điểm đến, tuyến đường, thời gian, khối lượng hàng hóa, điều kiện vận chuyển, thông tin liên hệ của hai bên, giá cước.

- Điều kiện vận chuyển: là các yêu cầu, nội dung của chủ hàng thông báo tới chủ xe, bao gồm các thông tin được thể hiện trên vận đơn và/hoặc trên website đã được phê duyệt.

- Điều kiện bất khả kháng: Là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên bao gồm nhưng không giới hạn: động đất, bão, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, bạo động, nổi loạn, đình công… và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

- Điều khoản sử dụng: là các quy định được ghi trên vận đơn (Tờ hành trình/phiếu thu hoặc tờ xác nhận hành trình) được dẫn chiếu từ Điều lệ hoạt động này.

 

3. Quy trình giao dịch

3.1. Đăng xe tìm hàng

 

Đăng xe tìm hàng là hoạt động, chủ xe đăng ký tài khoản với sanvanchuyen.vn. Sau đó tiến hành đăng thông tin xe chở hàng. Mục đích, để chủ hàng có nhu cầu chở hàng có thể tìm kiếm được thông tin của mình.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Chủ xe truy cập vào sanvanchuyen.vn;

+ Bước 2: Nếu là lần đầu tiên đăng tin, chủ xe chọn đăng ký tài khoản và tiến hành đăng ký tài khoản để giao dịch. Ở các lần đăng tin tiếp theo, chủ xe chỉ việc truy cập vào tài khoản của mình;

+ Bước 3: Chủ xe chọn mục “Đăng tin”;

+ Bước 4: Chọn “Đăng xe tìm hàng”;

+ Bước 5: Chủ xe điền các thông tin cần đăng tải; (Mục đích xác định được chủ xe, loại xe, lô hàng cần tìm)

+ Bước 6: Chủ xe bấm nút “Đăng”;

+ Bước 7: Chủ xe sẽ nhận được Email xác nhận của sanvanchuyen.vn đã nhận được thông tin đăng và chờ kiểm duyệt trước khi hiển thị bên ngoài tài khoản thành viên;

+ Bước 8: Nếu tin đăng được duyệt, chủ xe sẽ nhận nhận được email thông báo sanvanchuyen.vn đã cho hiển thị tin đăng của chủ xe. Nếu không được duyệt, sanvanchuyen.vn sẽ gửi email thông báo hủy tin đã đăng của chủ xe cùng lý do hủy.

+ Bước 9: Hủy tin đăng (Nếu muốn và không thực hiện các bước tiếp theo);

+ Bước 10: Sửa tin đăng (Nếu muốn và thực hiện các bước tiếp theo);

+ Bước 11: Nhận offer từ chủ hàng (Xem thông tin offer, từ chối hoặc đồng ý);

+ Bước 12: Thực hiện offer và phản hồi thông tin lên tài khoản. (chờ chủ hàng duyệt, đang lấy hàng, đã lấy hàng, đang vận chuyển, lộ trình ...)

(*) Nếu gặp bất kỳ vướng mắc gì trong quá trình đăng tin, Quý khách có thể liên hệ 0978642247 để được trợ giúp.

3.2. Đăng lô hàng

Đăng lô hàng là hoạt động, chủ hàng đăng ký tài khoản với sanvanchuyen.vn. Sau đó tiến hành đăng thông tin hàng hóa cần chuyên chở. Mục đích, để chủ xe có thể tìm kiếm được thông tin của nhu cầu vận chuyển và giao dịch.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Chủ hàng truy cập vào sanvanchuyen.vn;

+ Bước 2: Nếu là lần đầu tiên đăng tin, chủ hàng chọn đăng ký tài khoản và tiến hành đăng ký tài khoản để giao dịch. Ở các lần đăng tin tiếp theo, chủ hàng chỉ việc truy cập vào tài khoản của mình;

+ Bước 3: Chủ hàng chọn mục “Đăng tin”;

+ Bước 4: Chọn “Đăng lô hàng”;

+ Bước 5: Chủ hàng điền các thông tin cần đăng tải;

+ Bước 6: Chủ hàng bấm nút đăng tin;

+ Bước 7: Chủ hàng sẽ nhận được Email xác nhận của sanvanchuyen.vn đã nhận được thông tin đăng và chờ kiểm duyệt trước khi hiển thị bên ngoài tài khoản thành viên;

+ Bước 8: Nếu tin đăng được duyệt, chủ hàng sẽ nhận nhận được email thông báo sanvanchuyen.vn đã cho hiển thị tin đăng của chủ xe. Nếu không được duyệt, sanvanchuyen.vn sẽ gửi email thông báo hủy tin đã đăng của chủ hàng cùng lý do hủy.

+ Bước 9: Hủy tin đăng (Nếu muốn và không thực hiện các bước tiếp theo);

+ Bước 10: Sửa tin đăng (Nếu muốn và thực hiện các bước tiếp theo);

+ Bước 11: Nhận offer từ chủ xe (Xem thông tin offer, từ chối hoặc đồng ý);

+ Bước 12: Thực hiện offer và phản hồi thông tin lên tài khoản. Nhận các thông báo về trạng thái offer (chờ chủ hàng duyệt, đang lấy hàng, đã lấy hàng, đang vận chuyển, lộ trình ...)

(*) Nếu gặp bất kỳ vướng mắc gì trong quá trình đăng tin, Quý khách có thể liên hệ 0978642247 để được trợ giúp.

Thông tin về các offer đã gửi yêu cầu được tập hợp ở phần “Quản lý offer”

3.3. Tìm kiếm xe chở hàng

Tìm kiếm xe chở hàng là hoạt động chủ hàng tìm kiếm chủ xe có chuyến hành trình phù hợp để giao dịch.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Tìm kiếm thông tin xe phù hợp nhu cầu (điền thông tin vào hộp tìm kiếm và click vào nút “Tìm xe”;

+ Bước 2: Đọc kỹ thông tin về xe tìm kiếm được trên sanvanchuyen.vn    ;

+ Bước 3: Gửi thông tin yêu cầu cho Chủ xe thông qua công cụ Liên hệ trên sanvanchuyen.vn;

+ Bước 4: Chờ phản hồi từ chủ xe thông qua email được gửi tự động từ sanvanchuyen.vn; (Xem trạng thái offer trong tài khoản cá nhân: chờ admin duyệt, đang tìm xe, chờ lấy hàng…)

+ Bước 5: Nếu chủ xe đồng ý giá (thể hiện qua Email/tin nhắn xác nhận), sanvanchuyen.vn sẽ thông báo cho các bên liên quan thông qua email hoặc tin nhắn và đề xuất hình thức giao dịch: Sanvanchuyen.vn đại diện ký hợp đồng với mỗi bên hoặc chủ xe và chủ hàng ký hợp đồng trực tiếp với nhau. (Hoàn toàn miễn phí);

+ Bước 7: Triển khai hợp đồng vận tải, thanh toán và theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa. Sanvanchuyen.vn có thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa và giám sát quá trình vận tải hàng hóa nếu các bên có nhu cầu;

+ Bước 8: Chủ xe chuyển hàng hóa đến nơi quy định trong hợp đồng (hoặc vận đơn), bàn giao đúng số lượng hàng hóa cho chủ hàng. Các bên thực hiện thanh toán theo hợp đồng đã ký. Giao dịch hoàn tất;

(*) Nếu gặp bất kỳ vướng mắc gì trong quá trình đăng tin, Quý khách có thể liên hệ 0978642247 để được trợ giúp.

Thông tin về các offer đã gửi yêu cầu được tập hợp ở phần “Quản lý offer”

3.4. Tìm kiếm nhu cầu vận chuyển

Tìm kiếm nhu cầu vận chuyển là hoạt động chủ xe tìm kiếm chủ hàng có nhu cầu vận chuyển phù hợp để giao dịch.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Tìm kiếm thông tin hàng hóa phù hợp nhu cầu;    
+ Bước 2: Đọc kỹ thông tin về hàng hóa trên sanvanchuyen.vn       ;

+ Bước 3: Gửi thông tin yêu cầu cho Chủ hàng thông qua công cụ Liên hệ trên sanvanchuyen.vn;

+ Bước 4: Chờ phản hồi từ chủ hàng thông qua email được gửi tự động từ sanvanchuyen.vn; (Xem trạng thái offer trong tài khoản cá nhân: chờ admin duyệt, đang tìm xe, chờ lấy hàng…)

+ Bước 5: Nếu chủ hàng đồng ý giá (thể hiện qua Email/tin nhắn xác nhận), sanvanchuyen.vn sẽ thông báo cho các bên liên quan thông qua email hoặc tin nhắn và đề xuất hình thức giao dịch: Sanvanchuyen.vn đại diện ký hợp đồng với mỗi bên hoặc chủ xe và chủ hàng ký hợp đồng trực tiếp với nhau;

+ Bước 7: Triển khai hợp đồng vận tải, thanh toán và theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa. Sanvanchuyen.vn có thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa và giám sát quá trình vận tải hàng hóa nếu các bên có nhu cầu;

+ Bước 8: Chủ xe chuyển hàng hóa đến nơi quy định trong hợp đồng (hoặc vận đơn), bàn giao đúng số lượng hàng hóa cho chủ hàng. Các bên thực hiện thanh toán theo hợp đồng đã ký. Giao dịch hoàn tất. Update thông tin vào offer.

(*) Nếu gặp bất kỳ vướng mắc gì trong quá trình đăng tin, Quý khách có thể liên hệ 0978642247 để được trợ giúp.

Thông tin về các offer đã gửi yêu cầu được tập hợp ở phần “Quản lý offer”

3.5. Tổ chức đấu thầu vận tải

Sanvanchuyen.vn cung cấp dịch vụ đấu thầu vận tải hàng hoá theo hai hình thức: Chủ hàng tổ chức đấu thầu hoặc chủ hàng uỷ quyền cho sanvanchuyen.vn tổ chức đấu thầu.   

- Các bên tham gia đấu thầu phải tuân thủ các quy định do sanvanchuyen.vn quy định.
- Thành viên tham gia đấu thầu nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của sanvanchuyen.vn khi tham gia đấu thầu, nếu thắng thầu phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định.        

+ Thành viên tham gia dự thầu phải nộp bảo lãnh dự thầu bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh qua ngân hàng được quy định. Số tiền bảo lãnh do sàn quyết định theo từng thương vụ (tỷ lệ 30% giá trị đơn hàng ước tính của sanvanchuyen.vn theo mặt bằng giá chung) được chuyển vào tài khoản của sanvanchuyen.vn;         
Việc tham gia đấu thầu chỉ dành riêng cho các Thành viên của sanvanchuyen.vn:

+ Thành viên tham dự thầu, sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định sẽ tiến hành thực hiện chào giá cước vận tải thông qua công cụ “Liên hệ” trên sanvanchuyen.vn, thông tin này sẽ được gửi đến Ban quản trị sanvanchuyen.vn;

+ Đến hạn mở thầu, Ban quản trị sanvanchuyen.vn sẽ thống kê giá dự thầu của các thành viên, xếp hạng thành viên dự thầu theo thứ tự giá dự thầu từ thấp tới cao và thỏa mãn các điều kiện năng lực thực hiện hợp đồng cũng như các điều kiện thương mại khác. Thành viên trúng thầu là thành viên được cho là đủ năng lực thực hiện hợp đồng và đưa ra giá dự thầu thấp nhất, các điều kiện thương mại có lợi nhất cho bên mời thầu;

+ Đơn vị trúng thầu sẽ được sanvanchuyen.vn gửi email thông báo để tiến hành thương thảo ký hợp đồng với sanvanchuyen.vn hoặc trực tiếp với Chủ hàng mời thầu. Khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại cho đơn vị không trúng thầu ngay sau khi sanvanchuyen.vn công bố kết quả đấu thầu;

+ Trường hợp đơn vị trúng thầu không đồng ý thực hiện ký hợp đồng, sanvanchuyen.vn sẽ không hoàn lại tiền bảo lãnh trước đó và đưa thành viên này vào danh sách hạn chế. Sanvanchuyen.vn sẽ chuyển 50% số tiền bảo lãnh cho chủ hàng và xem như đó là khoản bồi thường thiệt hại. Nếu sau 3 lần tham dự thầu, thành viên này trúng thầu nhưng đều không thực hiện ký hợp đồng, thành viên này sẽ bị đưa vào danh sách cấm tham dự thầu và các giao dịch khác trên sanvanchuyen.vn. Nếu trường hợp này xảy ra, Ban quản trị sanvanchuyen.vn sẽ công bố đơn vị trúng thầu là thành viên kế tiếp có giá và điều kiện thương mại phù hợp nhất cho chủ hàng;

+ Chủ hàng mời thầu sẽ phải nộp bảo lãnh một khoản tiền theo tỷ lệ % cước phí vận tải lô hàng. Tỷ lệ % cụ thể sẽ được thống nhất giữa Chủ hàng và Quản trị sanvanchuyen.vn trước khi mời thầu. Nếu sau khi sàn sanvanchuyen.vn đã công bố người trúng thầu mà Chủ hàng từ chối ký hợp đồng, thì sanvanchuyen.vn sẽ không hoàn lại số tiền bảo lãnh và sẽ chuyển chủ hàng vào danh sách hạn chế Mời thầu. Sanvanchuyen.vn sẽ chuyển 50% số tiền bảo lãnh của Chủ hàng cho người trúng thầu xem như khoản tiền bồi thường hủy thầu.

(*) Thông tin về đầu thầu theo từng gói thấu sẽ tập trung ở mục quản lý đấu thầu, bao gồm trạng thái gói thấu tham gia (với người tham gia đầu thầu) hay gói thấu đã mở (với người mở thầu)

4. Quy trình thanh toán

- Việc thanh toán giữa chủ xe và chủ hàng được thực hiện theo từng hợp đồng vận tải cụ thể.

- Trường hợp sanvanchuyen.vn nhận ủy quyền ký hợp đồng với Chủ xe và Chủ hàng, việc thanh toán cũng sẽ tuân theo hợp đồng kinh tế đã ký.

- Chủ hàng có thể thanh toán trực tiếp tới tài khoản của chủ xe hoặc thanh toan qu sanvanchuyen.vn

- Chủ hàng thanh toán qua sanvanchuyen.vn thì giá trị thanh toán được sanvanchuyen.vn cam kết bảo đảm thực hiện hợp đồng. Trường hợp chủ xe không thực hiện hợp đồng, sanvanchuyen.vn có trách nhiệm thu hồi, hoàn trả lại số tiền chủ hàng đã trả.

5. Hỗ trợ khách hàng

Mọi thắc mắc về Quy trình giao dịch của sanvanchuyen.vn xin liên hệ:

Điện thoại: 0978 642 247

Email: support@sanvanchuyen.vn

Địa chỉ: số 4, ngõ 26 Nguyên Hồng, Hà Nội.

 

Ban quản trị sanvanchuyen.vn

 

21/11/2016 Bình luận ()
Bình luận ()