Tin tức

Tin tức

Tìm hiểu luân chuyển hàng hóa là gì?

11/02/2017 Bình luận ()

Luân chuyển hàng hóa (trong tiếng anh là inventory turnover) là một thuậ ngữ liên quan đến bộ môn địa lý và thống kê học. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu luân chuyển hàng hóa là gì?

Tìm hiểu luân chuyển hàng hóa là gì?

Tỷ lệ luân chuyển hàng hóa là số lượng và số lần vận chuyển hàng hóa trên một quốc gia, một địa phương. Việc thống kê và nghiên cứu tỷ lệ luân chuyển có mục đích danh giá xem vận chuyển hàng hóa bằng con đường nào, phương tiện nào là nhiều nhất. 

Đơn vị tính khối lượng hàng hóa vận chuyển là tấn (T), vận tải đường ống là mét khối (m3), nhưng quy đổi ra tấn để cộng chung khi tính tổng khối lượng vận chuyển. Khối lượng hàng hoá vận chuyển được tính theo trọng lượng thực tế của hàng hoá vận chuyển (kể cả bao bì nếu có). 

Khối lượng hàng hoá vận chuyển chỉ được tính sau khi kết thúc quá trình vận chuyển, đã vận chuyển đến nơi giao nhận theo quy định trong hợp đồng vận chuyển và làm xong thủ tục thực tế xếp trên phương tiện để tính khối lượng hàng hoá vận chuyển; đối với hàng hoá cồng kềnh vận chuyển bằng ô tô, trong điều kiện không thể cân đo trực tiếp được khối lượng thì tính theo thỏa thuận giữa chủ phương tiện và chủ hàng để tính khối lượng hàng hoá thực tế. 

Mục đích, người công bố và nguồn để tính tỷ lệ luân chuyển hàng hóa

Việc tính toán tỷ lệ luân chuyển hàng hóa chính là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động vận tải hàng hoá của các loại hình kinh tế trong một thời gian nhất định (tháng, năm); là cơ sở phân tích, đánh giá tình hình vận chuyển hàng hóa trong kỳ, đồng thời phục vụ công tác tổ chức quản lý và lập kế hoạch.

Kỳ công bố tỷ lệ luân chuyển hàng hóa được tính theo tháng, quý và năm. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp là Cục Thống kê của mục quốc gia nào đó. Nguồn số liệu để tính toán tỷ lệ luân chuyển được lấy từ nguồn báo cáo của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ngoai tra, việc điều tra doanh nghiệp ngoài nhà nước; điều tra cơ sở SXKD cá thể và khai thác các nguồn số liệu khác cũng là cơ sở để cục thống kê tính toán.

Phương pháp tính tỷ lệ luân chuyển hàng hóa 

- Khối lượng hàng hóa luân chuyển: Lấy khối lượng hàng hóa vận chuyển nhân với quãng đường đã vận chuyển. 

- Khối lượng hành khách luân chuyển: Lấy số lượng hành khách vận chuyển nhân với quãng đường đã vận chuyển

- Khối lượng luân chuyển là khối lượng hàng hóa, hành khách vận chuyển tính theo chiều dài quãng đường vận chuyển. 

11/02/2017 Bình luận ()
Bình luận ()