Tin tức

Người dùng nói gì

Đặng Văn Chung

01/06/2018 Bình luận ()

Hàng hóa khan hiếm, xe để không lâu ngày cũng đói. May sao có người bạn giới thiệu đăng ký chủ xe tại sanvanchuyen. Khá đơn giản về thủ tục, thời gian giải quyết nhanh. Từ đó đơn vị này cho phép tôi chủ động hơn trong việc tìm kiếm chủ hàng. Từ khi đăng ký đến nay, rất ít khi xe tôi để không. Tất nhiên thu nhập từ đó cũng tăng cao hơn.

01/06/2018 Bình luận ()
Bình luận ()