Tin tức

Người dùng nói gì

Nguyễn Thành Luân

31/05/2018 Bình luận ()

Cảm nhận đầu tiên khi đến sanvanchuyen phải nói quá thích. Đội ngũ nhân viên rất nhiệt tình, thân thiện, chào hỏi lễ phép, chỉ một thắc mắc nhỏ mình đưa ra họ đã hướng dẫn cặn kẽ. Hiện nay còn có app, giúp mình dễ dàng hơn trong việc sử dụng.

31/05/2018 Bình luận ()
Bình luận ()