Tin tức

Chính sách

Quy chế sàn vận chuyển

11/05/2018 Bình luận ()

Công ty Cổ phần PROCOM Việt Nam                                                                    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

          ---------------------------------                                                                                            Độc lập - tự do - hạnh phúc

                   Số: 001/QC                                                                                                               ----------------------------  

                                                                                                                                       Tp HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2018

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.SANVANCHUYEN.VN

 

 

                        Sanvanchuyen.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử dành cho các đơn vị vận tải hàng hóa và các khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa (chủ hàng) để đăng thông tin về khả năng cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, hàng hóa cần chuyên chở và tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
I. Nguyên tắc chung
Sàn giao dịch điện tử Sanvanchuyen.vn do Công ty Cổ phần Procom Việt Nam (Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Sanvanchuyen.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do sàn giao dịch điện tử Sanvanchuyen.vn và các bên liên quan cung cấp.
Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham giađăng tin dịch vụ được thực hiện trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Sanvanchuyen.vn .
Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn giao dịch thương mại điện tử Sanvanchuyen.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
Dịch vụ tham gia giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử Sanvanchuyen.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
Hoạt động mua bán dịch vụ qua sàn giao dịch thương mại điện tử Sanvanchuyen.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .

II. Quy định chung

     Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử:

     Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn do Công ty Cổ phần Procom Việt Nam phát triển với tên miền sàn giao dịch là: Sanvanchuyen.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn ”)

      Định nghĩa chung:

    Hàng hóa: là để chỉ chung các loại hàng hóa của khách hàng có nhu cầu vận chuyển và được đăng tin rao trên sàn giao dịch.

    Dịch vụ vận chuyển (dịch vụ): là dịch vụ nhận vận chuyển các loại hàng hóa theo quy định trên sàn giao dịch do những người có phương tiện vận tải đăng tin rao dịch vụ trên Sàn. Chủ hàng có thể đăng tin tìm đơn vị vận tải để vận chuyển hàng hóa theo nhu cầu.

    Đơn vị vận tải : là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có phương tiện vận tải phù hợp và cung cấp dịch vụ vận chuyển các loại hàng hóa thông qua sàn vận chuyển. Đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải có thể đăng tin giới thiệu, được đặt banner quảng cáo.

    Chủ hàng (Chủ hàng dịch vụ): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa hoặc tìm hiểu thông tin về dịch vụ vận chuyển được đăng tải trên Sanvanchuyen.vn của đơn vị vận tải . Chủ hàng có thể đăng tin tìm nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển theo quy định

     Thành viên: là bao gồm cả chủ hàng và đơn vị vận tải

    Thành viên tham gia giao dịch trên sàn giao dịch Sanvanchuyen.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán dịch vụ trên website.

    Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Sanvanchuyen.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch.

    Khi bạn đăng ký là thành viên của Sanvanchuyen.vn , thành viên hiểu rằng:

       + Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

       + Thành viên có thể mua dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn.

    Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của sàn giao dịchSanvanchuyen.vn .

III. Quy trình giao dịch

a.    Quy trình đăng tin dành cho chủ hàng

Bước 1: Tạo tài khoản trên Sanvanchuyen.vn

•    Vào trang chủ sanvanchuyen.vn để đăng ký tài khoản

•    Điền đầy đủ thông tin “Họ và Tên” , “Email (sẽ là tên tài khoản), “số điện thoại”, “mật khẩu”, “nhập lại mật khẩu”, “Địa chỉ của bạn” và nhấp chọn ô “chủ hàng”

•    Nhấp chọn ô “Khi nhấn nút đăng ký là bạn đã đồng ý với những điều khoản sử dụng và chính sách của sanvanchuyen.vn” và nhấn ô “Đăng ký” để hoàn thành.
Giao diện sau khi đã đăng ký thành công
•    Xác nhận tài khoản:Sau đó một email xác nhận sẽ được gửi tới email đăng ký để kích hoạt tài khoản. Check mail và xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản bẳng cách nhấp vào link trong email được gửi tự động từ Sanvanchuyen.vn

Bước 2: Chủ hàng đăng nhập trên sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn

Bước 3: Chọn “ Đăng ngay” tiến hành khai các trường thông tin
•    Chọn loại hàng hàng hóa cần vận chuyển
•    Nhập thông tin bắt buộc đối với hàng hóa vận tải (Kích thước, khối lượng, địa điểm bốc hàng, địa điểm trả hàng …), thông tin liên hệ, chi tiết
•    Chọn “Đăng” để đưa thông tin rao bán dịch vụ lên sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn

Bước 4: Ban quản lý sẽ kiểm duyệt nội dung;
Bước 5: Ban quản lý cho hiển thị nội dung.
    Quy trình dành cho đơn vị dịch vụ vận tải
Bước 1: Nhà cung cấp dịch vụ vận tải ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn hoặc Tạo tài khoản trên Sanvanchuyen.vn
•    Vào trang chủ sanvanchuyen.vn để đăng ký tài khoản
•    Điền đầy đủ thông tin “Họ và Tên” , “Email (sẽ là tên tài khoản), “số điện thoại”, “mật khẩu”, “nhập lại mật khẩu”, “Địa chỉ của bạn” và nhấp chọn ô “chủ xe”
•    Nhấp chọn ô “Khi nhấn nút đăng ký là bạn đã đồng ý với những điều khoản sử dụng và chính sách của sanvanchuyen.vn” và nhấn ô “Đăng ký” để hoàn thành.
 •    Xác nhận tài khoản:Sau đó một email xác nhận sẽ được gửi tới email đăng ký để kích hoạt tài khoản. Check mail và xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản bẳng cách nhấp vào link trong email được gửi tự động từ Sanvanchuyen.vn
Bước 2: Nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập trên sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn
Bước 3: Chọn “ Đăng ngay” và khai các trường thông tin tạo xe mới và thêm lộ trình chuyến đi
•    Thêm lộ trình và nhập thông tin bắt buộc đối với dịch vụ vận tải ( Kích thước, khối lượng, địa điểm bốc hàng, địa điểm trả hàng …);
•    Sau khi nhấn chọn đăng sẽ hiện ra bảng thông báo “Tạo xe thành công, đăng lịch trình cho xe ngay”, nhấn ô “ok”
•    Khai các trường thông tin và nhấp “Thêm lịch trình” để đưa thông tin dịch vụ vận tải lên sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn
 

Bước 4: Ban quản lý sẽ kiểm duyệt nội dung
Bước 5: Ban quản lý cho hiển thị nội dung.

Chính sách giao nhận vận chuyển
Sau khi chủ hàng tìm hiểu các chính sách về vận chuyển bao gồm: địa điểm nhận và trả hàng hóa, hình thức vận chuyển, kích thước, trọng lượng, thời gian khởi hành, thời gian trả hàng... được đăng tải trên website Sanvanchuyen.vn bởi người cung cấp dịch vụ vận tải. Chủ hàng sẽ trực tiếp liên hệ đến người cung cấp dịch vụ vận chuyển theo địa chỉ, số điện thoại của người cung cấp dịch vụ vận chuyển đã đăng tải trong phần tin rao dịch vụ. Chủ hàng và người cung cấp dịch vụ thỏa thuận, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với nhau.
Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra tranh chấp thì chủ hàng và người cung cấp dịch vụ chủ động liên hệ với nhau để giải quyết các vấn đề dựa trên các điều khoản của hợp đồng vận chuyển đã ký. Phía Công ty sẽ hỗ trợ 2 bên trong khả năng của Công ty.
Công ty khuyến cáo các bên tham gia sàn Sanvanchuyen.vn khi tiến hành giao dịch phải có ký kết hợp đồng vận chuyển.
Chính sách bảo trì, bảo hành
            Chủ hàng và người cung cấp dịch vụ sẽ trực tiếp liên hệ và ký hợp đồng với nhau về các nội dung liên quan đến dịch vụ vận chuyển đang được cung cấp.
            Sanvanchuyen.vn khuyến cáo chủ hàng cần kiểm tra các thông tin mà đơn vị vận tải cung cấp liên quan đến bảo hiểm hàng hóa được thuê vận chuyển. Chủ hàng cần yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ nêu rõ chính sách này trong bản hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển giữa hai bên.
            Sanvanchuyen.vn hỗ trợ chủ hàng trong khả năng đối với trường hợp chủ hàng không liên hệ được người cung cấp dịch vụ khi cần yêu cầu người cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển theo hợp đồng/thỏa thuận đã ký kết.
Chính sách hủy hợp đồng vận chuyển
Chủ hàng và người cung cấp dịch vụ được hủy dịch vụ khi điều này được quy định trong hợp đồng vận chuyển. Khi đó, 2 bên sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định liên quan đến điều khoản hủy hợp đồng, như đền bị thiệt hại…
Sanvanchuyen.vn khuyến cáo hai bên cần đưa điều khoản hủy hợp đồng cụ thể, chi tiết từng mục trong hợp đồng dịch vụ. Sanvanchuyen.vn sẽ hỗ trợ hai bên giải quyết tranh chấp liên quan đến hủy hợp đồng. Tùy theo mức độ, tính chất nghiêm trọng của tranh chấp Sanvanchuyen.vn sẽ hỗ trợ trong khả năng cho phép.
Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại
    Sanvanchuyen.vn và cả hai bên gồm chủ hàng và người cung cấp dịch vụ có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các bên liên quan đến giao dịch tại website Sanvanchuyen.vn .
    Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Sanvanchuyen.vn và thực hiện theo các bước:
       •    Bước 1: Thành viên gửi khiếu nại liên quan tới dịch vụ qua email: Support@Sanvanchuyen.vn , Hotline 0909 491 247
       •    Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Sanvanchuyen.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Sanvanchuyen.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ thành viên để giải quyết tranh chấp đó.
       •    Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sanvanchuyen.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu một trong hai bên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật
Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ :
            Công ty Cổ phần Procom Việt Nam
            Địa chỉ: Tòa nhà 247 - 602/45D Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
            Điện thoại: 0909 491 247
            Email: Support@Sanvanchuyen.vn
            Sanvanchuyen.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của thành viên. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin rao bán/mua dịch vụ trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
           Các bên bao gồm chủ hàng và người cung cấp dịch vụ sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với các bên cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn giữa các bên. Đối với Sanvanchuyen.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến chủ hàng và người cung cấp dịch vụ nếu được chủ hàng và người cung cấp dịch vụ (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
           Sau khi hai bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị Sanvanchuyen.vn . Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về bên cung cấp dịch vụ vận chuyển, Sanvanchuyen.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Sanvanchuyen.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ đó trên Sanvanchuyen.vn đồng thời yêu cầu bên cung cấp dịch vụ vận chuyển bồi hoàn cho chủ hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận đã ký kết.
           Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên, thì một trong 2 bên chủ hàng và người cung cấp dịch vụ sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho người sử dụng dịch vụ.

IV.    Quy trình thanh toán
 
    1. 1.    Thanh toán hợp đồng hợp tác quảng cáo/đăng tin giữa Sanvanchuyen.vn và đơn vị vận tải (nếu có)
Đơn vị vận tải có nhu cầu đăng tin hoặc quảng cáo với Sanvanchuyen.com sẽ ký kêt hợp đồng và thực hiện thanh toán theo đúng nội dung đã ký kết trong thỏa thuận/hợp đồng bao gồm thời gian thanh toán, hình thức thanh toán, số tiền thanh toán.
    1. 2.    Thanh toán giữa đơn vị vận tải với chủ hàng
Chủ hàng và đơn vị vận tải sẽ tự thỏa thuận phương thức thanh toán trong hợp đồng cung cấp dịch vụ. Tùy theo giá trị của hợp đồng mà chủ hàng và đơn vị vận tải sẽ lựa chọn các hình thức giao dich như:
     -    Thanh toán trực tiếp,
     -    Chuyển khoản qua ngân hàng
     -    Giao dịch qua bên thứ 3.

 V.    Đảm bảo an toàn giao dịch

      Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung tin rao bán dịch vụ trên Sanvanchuyen.vn . Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.
      Chủ hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trên mỗi tin rao tìm dịch vụ. Chủ hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Sanvanchuyen.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của chủ hàng qua Internet hoặc email.
      Không nên trả tiền trước cho đơn vị vận tải khi chưa có hợp đồng cung cấp dịch vụ. Chủ hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
      Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.
 
VI.    Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

    1. Mục đích và phạm vi thu thập
        Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Sanvanchuyen.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Sanvanchuyen.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
       Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
    2. Phạm vi sử dụng thông tin
       Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
        -    Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
        -    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn ;
        -    Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
        -    Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
        -    Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sanvanchuyen.vn ;
        -    Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
    3. Thời gian lưu trữ thông tin
        -    Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sanvanchuyen.vn .
    4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
        * Công ty Cổ phần Procom Việt Nam
        * Trụ sở chính: Tòa nhà 247 - 602/45D Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
        * Email: Support@Sanvanchuyen.vn
   5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
         Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Sanvanchuyen.vn thực hiện việc này.
         Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Sanvanchuyen.vn . Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sanvanchuyen.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
         Email : Support@Sanvanchuyen.vn
   6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
         Thông tin cá nhân của thành viên trên Sanvanchuyen.vn được Sanvanchuyen.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sanvanchuyen.vn . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
         Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
        Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sanvanchuyen.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
        Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Sanvanchuyen.vn .
        Ban quản lý Sanvanchuyen.vn yêu cầu các cá nhân là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán ,. …trong quá trình thực hiện giao dịch trên Sàn và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sanvanchuyen.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
   7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân
        Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Sanvanchuyen.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
        Sanvanchuyen.vn cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.
        Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, Sanvanchuyen.vn sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:
                Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.
                Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Sanvanchuyen.vn tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.
                Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Sanvanchuyen.vn, chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết
        Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: support@sanvanchuyen.vn
VII. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng       
      Ban quản lý Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sanvanchuyen.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của chủ hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của chủ hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
      Chủ hàng có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến đơn vị vận tải có liên quan trong trường hợp dịch vụ do đơn vị vận tải thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.
      Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho chủ hàng từ đơn vị vận tải cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp liên quan mâu thuẩn giao dịch gây ảnh hưởng đến lợi ích chủ hàng.
        
VIII.    Quản lý thông tin xấu

      1.    Quy định thành viên:
    Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
    Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn   hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
    Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn trong bản Quy chế này.
    Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Sanvanchuyen.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .
    Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:
- Rượu các loại;
- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
- Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;
- Các chất ma túy;
- Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;
- Đèn trời;
 - Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;
- Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội ( bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
- Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách
- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
- Hóa chất độc; Tiền chất;
- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
- Thực vật, động vật hoang dã;
- Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
- Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam;
- Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
- Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền;
- Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)
- Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng...)
Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:
- Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.
- Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được bán.
- Đối với các mặt hàng phần mềm như account, software,... có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này
            2.    Hành vi cấm trong hoạt động đăng banner để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Sanvanchuyen.vn .
             -    Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
             -    Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
             -    Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
             -    Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
             -    Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
             -    Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
             -    Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
    Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:
    Sau khi khách hàng đăng tin dịch vụ sẽ được hiển thị ngay. Nhưng các thông tin sản phẩm này sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Sanvanchuyen.vn kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày.
    Sanvanchuyen.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao bán của khách hàng nếu như tin đăng rao bán vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Sanvanchuyen.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
    Sanvanchuyen.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.
            
 IX.    Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

    Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sanvanchuyen.vn , Chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho chủ hàng hàng.
    Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
    Ban quản lý Sàn giao dịch Sanvanchuyen.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: Support@Sanvanchuyen.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .
    Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.
 
X.    Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Sanvanchuyen.vn 

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn
    Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn nêu ra.
Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .
    Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .
    Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐTSanvanchuyen.vn , hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
    Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn . Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
    Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.
2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn
    Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của đơn vị vận tải trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
    Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .
    Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu sảy ra tranh chấp giữa chủ hàng và đơn vị vận tải . Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ chủ hàng và kiểm tra nội dung phản ánh,khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu đơn vị vận tải phải giải trình về những thông tin đó. Tuy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn sẽ có phướng án giải yêu cầu đơn vị vận tải đền bù cho chủ hàng, sẽ khóa tài khoàn thành viên đơn vị vận tải .
    Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .
    Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn yêu cầu đơn vị vận tải trên sàn phải cung cấp Giấy đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa.
Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .
    Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 
XI.    Quyền và trách nhiệm của đơn vị vận tải

            1.    Quyền của đơn vị vận tải
Sau khi Nhà cung cấp dịch vụ vận tải ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Tạo tài khoản thì đơn vị vận tải sẽ được cấp một tài khoản để cập nhật thông tin giới thiệu về đơn vị và quản lý thông tin dịch vụ cũng như các đơn hàng.
Đơn vị vận tải sẽ được hỗ trợ những kỹ năng/thao tác cần thiết để quản lý tài khoản hoặc tin đăng trên Sanvanchuyen.vn qua tổng đài hỗ trợ hoặc email đến bộ phận chăm sóc, tư vấn của Sanvanchuyen.vn nếu được yêu cầu hỗ trợ
Đơn vị vận tải được quyền đăng tin hoặc đặt banner quảng cáo trên Sanvanchuyen.vn và hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản lý Sanvanchuyen.vn đề ra trong quá trình hoạt động theo thỏa thuận/hợp đồng đã ký kết.
            2.    Trách nhiệm đơn vị vận tải
Đơn vị vận tải phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về đơn vị mình khi gửi đăng ký cho Sanvanchuyen.vn
Đơn vị vận tải có trách nhiệm cung cấp cho Sanvanchuyen.vn bản sao giấy đăng ký kinh doanh, Giấy đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa (nếu có). Đơn vị vận tải phải cam kết các thông tin, giấy tờ cung cấp là chính xác và phải là bản gốc hoặc bản sao y có công chứng của chính quyền địa phương.
Đơn vị vận tải có trách nhiệm niêm yết chính xác thông tin về chất lượng dịch vụ, giá cả, chính sách hỗ trợ (nếu có)….một cách cụ thể, rõ ràng.
Phối hợp với Sanvanchuyen.vn giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa thành viên với Đơn vị vận tải về những khiếu nại trong quá trình trao đổi/liên hệ diễn ra qua sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn. Đơn vị vận tải có nghĩa vụ phải bồi thường những thiết hại của thành viên khi lỗi được xác định thuộc về Đơn vị vận tải.
XII.    Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn
           1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn
              Khi đăng ký trở thành thành viên của Sanvanchuyen.vn và được Sanvanchuyen.vn đồng ý, thành viên sẽ được đăng tin mua/bán dịch vụ trên Sanvanchuyen.vn.
              Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Sanvanchuyen.vn thông qua trangSanvanchuyen.vn hoặc đăng tin rao vặt, đăng tin bán dịch vụ của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .
              Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua dịch vụ hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .
              Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .
            2.  Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn
              Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
              Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
              Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn là chính xác.
              Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .
              Thành viên đơn vị vận tải , chủ hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa chủ hàng và đơn vị vận tải diễn ra qua Sàn.
              Thành viên đơn vị vận tải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ hàng nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về đơn vị vận tải .
              Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch                  TMĐT Sanvanchuyen.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
              Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn trong Quy định này.
              Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Sanvanchuyen.vn .

XIII. Điều khoản áp dụng
       Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Sanvanchuyen.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Sanvanchuyen.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Sanvanchuyen.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
      Quy chế hoạt động sẽ được Sanvanchuyen.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Sanvanchuyen.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.
XIV. Điều khoản cam kết
        Mọi thành viên và đối tác/đơn vị vận tải hàng khi sử dụng Sanvanchuyen.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Sanvanchuyen.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:
 
    Hỗ trợ khách hàng
Sàn giao dịch thương mại điện tử Sanvanchuyen.vn     
Địa chỉ: Tòa nhà 247 - 602/45D Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
E-mail: Support@Sanvanchuyen.vn
 
 
 

 

                                                                                                       ĐẠI DIỆN CÔNG TY
 
 
                                                                                                          ĐINH XUÂN NGUYÊN
 

 

11/05/2018 Bình luận ()
Bình luận ()