Tin tức

Hướng dẫn sử dụng

Quy định về giấy tờ liên quan đến xuất xứ hàng hóa trong quá trình vận chuyển

02/03/2017 Bình luận ()

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN

Theo quy định của nhà nước, hàng hóa trong quá trình vận chuyển liên tỉnh cần phải có hồ sơ, giấy tờ kèm theo chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, cụ thể như sau:


I. ĐỐI VỚI HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG

Theo thông tư số 94/2003/TTL, hàng hóa trên đường vận chuyển phải có hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh nguồn gốc hàng hóa là hợp pháp cụ thể như sau:   

1. Hàng hóa được điều động nội bộ từ cơ sở kinh doanh đến các chi nhánh, cửa hàng hạch toán hoặc ngược lại phải có   

– Hợp đồng giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng;     

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ.

2. Hàng hóa xuất kho để bán, đưa đi trao đổi, biếu, tặng hoặc tiêu dùng nội bộ: phải có hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng bán hàng đúng với số lượng và giá trị của số hàng đã xuất bán.  

3. Hàng hóa xuất giao cho đại lý bán đúng giá do cơ sở sản xuất kinh doanh quy định hưởng hoa hồng có thể sử dụng 1 trong hai cách lập hóa đơn, chứng từ như sau:
– Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng     
– Sử dụng phiếu xuất hàng gửi bán đại lý kèm theo lệnh điều động nội bộ

4. Cơ sở kinh doanh xuất nguyên liệu đưa đi gia công phải có phiếu xuất kho ghi rõ xuất hàng đưa gia công kèm theo hợp đồng gia công. Khi trả lại, cơ sở gia công phải có phiếu xuất kho ghi rõ xuất sản phẩm gia công trả lại cho đơn vị thuê gia công kèm theo hợp đồng gia công.

5. Hàng hóa của công ty đưa đi bán lưu động hoặc dự hội chợ triển lãm phải có lệnh điều động nội bộ cùng với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ giao cho người vận chuyển.  

6. Đối với hàng hóa bị sai quy cách, chất lượng phải xuất trả lại bên bán phải có 1 trong các loại hợp đồng như: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn tự in để làm chứng từ lưu thông trên đường.        

7. Cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa -kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu khi xuất khẩu phải có 1 trong các loại hợp đồng sau: hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn tự in để làm chứng từ lưu thông trên đường.

8. Các sản phẩm là hàng hóa mà người bán không thuộc đối tượng phải lập Hợp đồng bán hàng bao gồm:      

– Các cơ sở mua sản lâm, thủy, hải sản do người dân sản xuất, khái thác phải lập hợp đồng thu mua hàng lâm sản, thuỷ, hải sản, nông sản theo theo mẫu số 06/TMH-3LL ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30-12-2002 của Bộ Tài chính. 

– Đối với đồ dùng của cá nhân do người sử dụng trực tiếp bán ra, cơ sở kinh doanh mua lại để bán hay nhận hàng ký gửi bán phải lập bảng kê mua hàng, nhận hàng ký gửi bán      

II.ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT XUẤT BÁN

Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển sản phẩm động vật với khối lượng lớn ra ngoài tỉnh phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục thú y và thực hiện kiểm dịch theo quy định tại Điều 7 Thông tư 11/2009/TT-BNN.

Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng gồm: Giấy chứng nhận kiểm dịch, bảng kê mã số đánh dấu động vật theo quy định.

Như vậy giấy tờ kèm theo hàng hóa gồm: giấy chứng nhận kiểm dịch, bảng kê mã số đánh dấu động vật, hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn giá trị gia tăng, hợp đồng vận chuyển.

III. ĐỐI VỚI HÀNG THỦY HẢI SẢN

Lô hàng hải sản đông lạnh khi lưu thông trên thị trường phải có đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Các cơ sở mua sản lâm, thủy, hải sản do người dân sản xuất, khái thác phải lập hợp đồng thu mua hàng lâm sản, thuỷ, hải sản, nông sản theo theo mẫu số 06/TMH-3LL ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30-12-2002 của Bộ Tài chính.

Như vậy hàng đông lạnh là thủy hải sản vận chuyển số lượng lớn đi ngoại tỉnh khi vận chuyển phải có hợp đồng thu mua đầu vào và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng sản phẩm.
02/03/2017 Bình luận ()
Bình luận ()