Tin tức

Giới thiệu

Sứ mệnh và mục tiêu của Sàn Vận Chuyển

26/04/2017 Bình luận ()


SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CỦA SÀN VẬN CHUYỂN

- Sứ mệnh và mục tiêu”

     + Sứ mệnh: Sanvanchuyen.vn tạo ra giá trị cho xã hội bằng cách tối ưu nguồn lực vận tải của toàn xã hội. Sanvanchuyen.vn kết hợp, chia sẽ, dùng chung, tận dụng triệt để nguồn lực vận chuyển tại một thời điểm, trên một tuyến đường, trên một phương tiện cho cả đường bộ, đường sắt, đường không, đường thủy

     + Mục tiêu: Đưa nhu cầu vận chuyển và phương tiện gặp nhau về một mối, tập trung lại để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng và con người của ngành vận tải. Chúng tôi quyết tâm thay đổi ngành logistic Việt Nam theo hướng tối ưu hóa lợi ích của chủ xe, chủ hàng và tiết kiệm được nguồn lực của xã hội.

Tham gia vào Sanvanchuyen.vn là bạn đã góp sức vào việc thay đổi nền logistics Việt Nam một cách tích cực và hiệu quả hơn.

- Sanvanchuyen.vn phục vụ những ai?

     + Các công ty vận tải, giao nhận

     + Các chủ hàng hóa

     + Chủ xe

     + Dịch vụ cho thuê xe26/04/2017 Bình luận ()
Bình luận ()