Tìm chuyến đi

Danh sách chuyến đi

Rất tiếc hiện thời không có dữ liệu.

Khởi hành:

Nơi đến:

Chi tiết
VNĐ
( - )
Chưa có lịch trình
Bản đồ

TÌM CHUYẾN ĐI là phần mục dành cho CÁC CHỦ HÀNG khi tham gia vào sanvanchuyen.vn. Mục này bao gồm các phần:

+ Danh sách chuyến đi: là tập hợp tất cả các chuyến đi hay lịch trình chạy và nhận hàng của tất cả các xe đang tham gia trên sanvanchuyen.vn. Đó là cơ sở dữ liệu giúp các chủ hàng có thể nhanh chóng tìm thấy chuyến đi phù hợp để liên hệ và thực hiện một phần hay toàn bộ giao dịch vận chuyển hàng hóa.

+ Tìm kiếm tuyến đường: là box giúp các chủ hàng có thể tìm kiếm nhanh chóng các nhà xe có tuyến đường phù hợp với lô hàng mà bạn đang cần vận chuyển. Chỉ cần gõ điểm bắt đầu và điểm kết thúc vào box, chủ hàng có thể tìm thấy các tuyến xe trùng với tuyến đường hoặc chạy qua tuyến đường của lô hàng đang cần vận chuyển. Ví dụ: bạn đang muốn chuyển hàng từ TPHCM ra Hà Nội thì hãy gõ vào điểm bắt đầu là TPHCM và điểm kết thúc là Hà Nội.

+ Tìm kiếm theo loại xe: là box cho phép chủ hàng có thể lọc và tìm kiếm nhanh các chủ xe phù hợp với lô hàng đang cần vận chuyển. Điều này có chức năng giảm thiểu thời gian lãng phí để tìm kiếm chuyến xe phù hợp nhất. Ví dụ: Bạn đang cần vận chuyển máy múc, máy cẩu thì chỉ cần click vào mục “siêu trường – siêu trọng”, trang web sẽ hiển thị ra các chủ xe phù hợp nhất.